Dybdegående monitorering af DSB app

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har som tilsynsmyndighed foretaget en dybdegående monitorering af mobilapplikationen DSB, tilhørende Danske Statsbaner (DSB), for at føre tilsyn med, om mobilapplikationen overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at appen DSB delvist overholder kravet om, at offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer skal være ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1.

Afgørelsen er truffet på baggrund af den dybdegående monitorering, der resulterer i en tilgængelighedsscore på 439 ud af 500.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse: 

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Danske Statsbaner (DSB) udbedrer de tilgængelighedsproblemer for appen, der er fundet i den dybdegående monitorering, som beskrevet i kapitel 3: Monitoreringsresultater for iOS og kapitel 4: Monitoreringsresultater for Android, især med fokus på ”Top 10 skærmbilleder med flest fejlede succeskriterier” og ”Hyppigst fejlede succeskriterier” med henblik på at løse de problemer, som er fundet i monitoreringen.

Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Danske Statsbaner (DSB) skal sikre, at følgende krav efterleves senest 2 måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget:

  • Tilgængelighedserklæringen er udfyldt i den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, og kan findes på URL’en med følgende format: was.digst.dk/app-appensnavn. 
  • Tilgængelighedserklæringen i WAS-Tool kan tilgås i enten applikationsbutikken eller på myndighedens websted.
  • Tilgængelighedserklæringen er opdateret inden for det seneste år.