Dybdegående monitorering af MinSundhed app

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har som tilsynsmyndighed foretaget en dybdegående monitorering af mobilapplikationen MinSundhed, tilhørende Sundhed.dk, for at føre tilsyn med, om mobilapplikationen overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at appen MinSundhed delvist overholder kravet om, at offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer skal være ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1.

Afgørelsen er truffet på baggrund af den dybdegående monitorering, der resulterer i en tilgængelighedsscore på 400 ud af 500.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Sundhed.dk udbedrer de tilgængelighedsproblemer for appen, der er fundet i den dybdegående monitorering, som beskrevet i kapitel 3: Monitoreringsresultater for iOS og kapitel 4: Monitoreringsresultater for Android, især med fokus på ”Top 10 skærmbilleder med flest fejlede succeskriterier” og ”Hyppigst fejlede succeskriterier” med henblik på at løse de problemer, som er fundet i monitoreringen.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Sundhed.dk opdaterer tilgængelighedserklæringen til at efterleve følgende krav, som for nuværende ikke er overholdt:

  • Punktet ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven” er tilstrækkeligt udtømmende, idet de deklarerede tilgængelighedsproblemer for appen afspejler monitoreringens fund.
  • Punktet ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven” er tilstrækkeligt detaljeret, idet de specifikke indholdstyper, som endnu ikke overholder webtilgængelighedsloven, om muligt har et tidspunkt anført for, hvornår indholdet forventes tilgængeliggjort.