Tværgående læring 2023

På siderne herunder kan du læse om de overordnede resultater og generelle tendenser, Digitaliseringsstyrelsen har fundet i de i alt 73 forenklede monitoreringer, otte dybdegående monitoreringer af websteder og fire dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer, som er gennemført i første monitoreringsrunde i 2023.

Selvom en dybdegående monitorering af et websted altid baseres på en forenklet monitorering, er resultaterne for de forenklede og for de dybdegående monitoreringer adskilt fra hinanden. Det betyder, at resultatet af den forenklede monitorering på websteder, hvor der også er gennemført en dybdegående monitorering, ikke offentliggøres. Resultaterne for de forenklede monitoreringer er derfor baseret på 73 forenklede monitoreringer, mens de resterende otte dybdegående monitoreringer opgøres særskilt på resultatsiderne.

Digitaliseringsstyrelsen indledte tilsyn med myndighedernes overholdelse af webtilgængelighedsloven i efteråret 2020. I 2023 skal der være gennemført i alt 250 forenklede monitoreringer, 23 dybdegående monitoreringer og 12 monitoreringer af mobilapplikationer. 

Læs mere om hyppige fejl og hvilke målgrupper de påvirker 

Læs mere om score og overholdelsesstatus 

Læs mere om påbud og anbefalinger