Tværgående læring

På siderne herunder kan du læse om de overordnede resultater og generelle tendenser, Digitaliseringsstyrelsen har fundet i de i alt 58 forenklede monitoreringer, seks dybdegående monitoreringer af websteder og fire dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer, som er gennemført i anden monitoreringsperiode i 2022.

Selvom en dybdegående monitorering altid baseres på en forenklet monitorering, er resultaterne for de forenklede og for de dybdegående monitoreringer adskilt fra hinanden. Det betyder, at resultatet af den forenklede monitorering på websteder, hvor der også er gennemført en dybdegående monitorering, ikke offentliggøres. Resultaterne for de forenklede monitoreringer er derfor baseret på 58 forenklede monitoreringer, mens de resterende seks dybdegående monitoreringer opgøres særskilt på resultatsiderne.

Digitaliseringsstyrelsen indledte tilsyn med myndighedernes overholdelse af webtilgængelighedsloven i efteråret 2020. I 2022 skal der være gennemført i alt 192 forenklede monitoreringer, 20 dybdegående monitoreringer og 12 monitoreringer af mobilapplikationer.

Læs mere om påbud og anbefalinger 

Læs mere om hyppige fejl og hvilke målgrupper de påvirker

Læs mere om score og overholdelsesstatus