Fejl og målgrupper

På denne side kan du læse om de hyppigste fejl, der er fundet i de gennemførte monitoreringer foretaget i anden monitoreringsperiode i 2022 samt hvilke målgrupper, fejlene påvirker.

I den bekendtgjorte standard, EN 301 549, findes en oversigt over funktionelle ydeevnebeskrivelser, som er de brugsscenarier, det pågældende websted eller mobilapplikation skal dække for at være tilgængeligt. Brugsscenarierne skal sikre, at følgende brugere kan anvende webstedet eller mobilapplikationen:

 • Brugere uden syn
 • Brugere med nedsat syn
 • Brugere uden farveopfattelse
 • Brugere uden hørelse
 • Brugere uden eller med nedsat taleevne
 • Brugere med nedsat bevægelighed eller styrke
 • Brugere med behov for at minimere udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed
 • Brugere med nedsat kognition

Læs mere om EN 301 549

Læs mere om sammenhængen mellem standarden og de funktionelle ydeevnebeskrivelser [engelsk]

Hyppigste fejl i forenklede monitoreringer af websteder

Blandt de 58 forenklede monitoreringer af websteder fejler følgende tre succeskriterier hyppigst:

 • Succeskriterium 4.1.2 ”Navn, rolle, værdi”, som har til formål at gøre det muligt at anvende hjælpemiddelteknologier, herunder skærmlæsersoftware.
 • Succeskriterium 4.1.1 ”Parsing”, som har til formål at sikre, at koden på et websted er skrevet rigtigt, så webstedet kan læses op af en skærmlæser, og links kan adskilles.
 • Succeskriterium 1.4.4 ”Ændring af tekststørrelse”, som har til formål at sikre, at tekst kan forstørres op til 200%. 

Disse fejl påvirker særligt brugere uden eller med nedsat syn. Dertil kan fejlene påvirke brugere med nedsat bevægelighed i specifikke situationer. De forenklede monitoreringsresultater peger derfor på, at brugere med disse funktionsnedsættelser vil være påvirket af de tilgængelighedsfejl, som findes på de monitorerede websteder.

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af de testede sider:

SucceskriteriumAndel
 4.1.2 Navn, rolle, værdi  26 pct.
 4.1.1 Parsing 19 pct.
 1.4.4 Ændring af tekststørrelse 19 pct.
 1.4.3 Kontrast (minimum) 16 pct. 
 2.4.4 Formål med links (i kontekst) 15 pct.

 

Hyppigste fejl i dybdegående monitoreringer af websteder

Blandt de seks dybdegående monitoreringer af websteder fejler de følgende tre succeskriterier hyppigst:

 • Succeskriterium 4.1.2 ”Navn, rolle, værdi”, som har til formål at gøre det muligt at anvende hjælpemiddelteknologier, herunder skærmlæsersoftware.
 • Succeskriterium 1.3.1 ”Informationer og relationer”, som har til formål at sikre at eksempelvis overskrifter er kodet korrekt og kan læses af en skærmlæser.
 • Succeskriterium 2.4.3 ”Fokusrækkefølge”, som har til formål at sikre, at navigering ved hjælp af tastatur forekommer meningsfuldt

Disse fejl påvirker særligt brugere uden eller med nedsat syn. Dertil kan fejlene påvirke brugere med nedsat bevægelighed i specifikke situationer. De dybdegående monitoreringsresultater peger derfor på, at brugere med disse funktionsnedsættelser vil være påvirket af de tilgængelighedsfejl, som findes på de monitorerede websteder.

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af de testede sider:

SucceskriteriumAndel
 4.1.2 Navn, rolle, værdi 100 pct.
 1.3.1 Informationer og relationer  97 pct.
 2.4.3 Fokusrækkefølge 85 pct.
 2.4.4 Formål med links (i kontekst) 83 pct.
 2.4.7 Synligt fokus 75 pct.

 

Hyppigste fejl i dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer

Blandt de fire dybdegående monitoreringer af mobilapplikationer, fejler de følgende tre succeskriterier hyppigst:

 • Succeskriterium 1.4.4 ”Ændring af tekststørrelse”, som har til formål at sikre, at tekst kan forstørres op til 200%. 
 • Succeskriterium 2.2.1 "Justerbar tastehastighed", som har til formål at sikre, at brugere kan udføre opgaver uden uforudsete ændringer i indhold eller kontekst forårsaget af en tidsbegrænsning.
 • Succeskriterium 1.4.11 "Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold", som har til formål at sikre, at farvekontrasten på grafiske objekter og brugergrænseflader kan adskilles visuelt.

De tre hyppigst forekommende fejl for mobilapplikationer påvirker især brugere med begrænset bevægelighed og styrke samt brugere uden eller med nedsat syn.

Digitaliseringsstyrelsen tester de monitorerede mobilapplikationer enten på iOS eller Android. I anden monitoreringsperiode er to mobilapplikationer testet på iOS og to mobilapplikationer testet på Android.

Tabellen angiver andelen af fejl for de hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af de testede skærmbilleder:

SucceskriteriumAndel
 1.4.4 Ændring af tekststørrelse  75 pct.
 2.2.1 Justerbar tastehastighed 75 pct.
 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold 74 pct.
 2.1.1 Tastatur 53 pct.
 4.1.2 Navn, rolle, værdi 50 pct.