Fejl og målgrupper

På denne side kan du læse om de hyppigste fejl, der er fundet i de 57 tilsyn gennemført i sidste halvdel af 2021, samt hvilke målgrupper fejlene påvirker.

I den bekendtgjorte standard, EN 301 549 findes en oversigt over funktionelle ydeevnebeskrivelser, som er de brugsscenarier, det pågældende websted skal dække for at være tilgængeligt. Brugsscenarierne skal sikre, at følgende brugere kan anvende webstedet:

  • Brugere uden syn
  • Brugere med nedsat syn
  • Brugere uden farveopfattelse
  • Brugere uden hørelse
  • Brugere uden taleevne
  • Brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke
  • Brugere med begrænset rækkevidde
  • Brugere med behov for at minimere udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed
  • Brugere med begrænset kognition

Den nedenstående tabel viser en top syv over hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af websteder, og hvilke brugere der bliver påvirket deraf (den ”sekundære” relation betyder, at et kriterie kun understøtter en brugssituation delvist, da nogle brugere kan have brug for funktionen i specifikke situationer).

NummerSucceskriteriumPåvirkede målgrupper
1 Succeskriterium 4.1.2 Navn, rolle, værdi: Dette gør det muligt for brugere af hjælpemiddelteknologier, at vide, hvad det interaktive element er for noget, og hvad det kan bruges til. Det er især vigtigt for brugere af skærmlæsersoftware, der læser indholdet på websider højt. Brugere uden syn, med nedsat syn, med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke (sekundær målgruppe)
2

Succeskriterium 1.4.3 Kontrast (Minimum). Dette krav sikrer, at farvekontrasten er så høj, at forskellige elementer kan adskilles visuelt.

Brugere uden farveopfattelse, brugere med nedsat syn

3

Succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst):Visuelt kan et link godt bestå af et billede eller et ikon, men det er vigtigt for brugere af skærmlæsersoftware, der læser indholdet på websider højt, at der i koden også angives et tekstnavn for linket.  

Brugere uden syn, brugere med nedsat syn, brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke, brugere med begrænset kognition, brugere uden taleevne (sekundær målgruppe)

4 Succeskriterium 1.3.1 Informationer og relationer. Dette krav sikrer, at eksempelvis overskrifter er kodet rigtigt og kan læses af en skærmlæser.  

Brugere uden syn, brugere med begrænset syn (sekundær målgruppe), brugere med begrænset kognition (sekundær målgruppe)

5

Succeskriterium 1.4.4 Ændring af tekststørrelse: websiden skal tillade, at der zoomes, og alt indhold og funktionalitet skal bevares ved zoom uden at gå i stykker.

Brugere med nedsat syn, brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke (sekundær målgruppe)

6

Succeskriterium 1.4.10 Ombrydningsvisning: Indhold kan præsenteres uden tab af information eller funktionalitet, og uden at det er nødvendigt at scrolle i to dimensioner.

 

Brugere med nedsat syn

7

Succeskriterium 2.5.3 Etiket i navn. Dette krav sikrer, at eventuelle knapper på webstederne navngives og gøres tilgængelige, så det eksempelvis kan genkendes ved tale.

Brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke, brugere med begrænset rækkevidde, brugere med begrænset kognition  (sekundær målgruppe)

Nedenstående figur viser, hvor mange pct. et succeskriterie i gennemsnit fejler på de testede sider på tværs af de 53 monitorerede websteder. I gennemsnit fejler eksempelvis succeskriterie 4.1.2 66 pct. på tværs af alle de testede sider. 

Søjlediagram der viser hvor mange procent et succeskriterie fejler på tværs af websteder

Den nedenstående tabel viser en top syv over hyppigst fejlede succeskriterier på tværs af mobilapplikationer, og hvilke brugere der bliver påvirket deraf (den ”sekundære” relation betyder, at et kriterie kun understøtter en brugssituation delvist, da nogle brugere kan have brug for funktionen i specifikke situationer).

NummerSucceskriteriumPåvirkede målgrupper
1

Succeskriterium 1.3.4 Retning: Dette krav sikrer, at en app er funktionel både i horisontal og vandret visning.

Brugere med begrænset bevægelighed, brugere med nedsat styrke, brugere med begrænset kognition (sekundær målgruppe)

2

Succeskriterium 1.4.11: Kontrast for ikke tekstbaseret indhold. Den visuelle præsentation af de følgende har et kontrastforhold på mindst 3:1 mod tilstødende farver.

Brugere uden farveopfattelse, brugere med begrænset syn, brugere med begrænset kognition (sekundær målgruppe)
3

Succeskriterium 1.4.4 Ændring af tekststørrelse: Tekst kan, med undtagelse af undertekster og billeder af tekst, forstørres op til 200 pct. uden brug af kompenserende teknologi uden tab af indhold eller funktionalitet.

Brugere med begrænset syn, brugere med begrænset bevægelighed (sekundær målgruppe)
4

Succeskriterium 1.3.1 Informationer og relationer: Dette krav sikrer, at eksempelvis overskrifter er kodet rigtigt og kan læses af en skærmlæser.

Brugere uden syn, brugere med begrænset syn (sekundær målgruppe), brugere med begrænset kognition (sekundær målgruppe)
5

Succeskriterium 1.1.1 Ikke tekstbaseret indhold: Alt ikke-tekstbaseret indhold, der præsenteres for brugeren, har tilknyttet et tekstbaseret alternativ, som har samme formål.

Brugere uden syn, brugere med begrænset syn, brugere uden hørelse. brugere med begrænset hørelse (sekundær målgruppe),  brugere med begrænset kognition (sekundær målgruppe)
6

Succeskriterium 4.1.2 Navn, rolle, værdi: Dette gør det muligt for brugere af hjælpemiddelteknologier, at vide, hvad det interaktive element er for noget, og hvad det kan bruges til. Det er især vigtigt for brugere af skærmlæsersoftware, der læser indholdet på websider højt.

Brugere uden syn, brugere med nedsat syn, brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke (sekundær målgruppe)
7

Succeskriterium 2.1.1 Tastatur: Alle indholdets funktionaliteter kan betjenes via en tastaturgrænseflade uden, at der er behov for specifik tidsindstilling af individuelle tastetryk.

Brugere uden syn, begrænset syn, brugere med begrænset styrke, brugere uden taleevne (sekundær målgruppe)

Nedenstående figur viser, hvor mange pct. et succeskriterie i gennemsnit fejler på de testede sider på tværs af de fire monitorerede mobilapplikationer. I gennemsnit fejler eksempelvis succeskriterie 4.1.2 66 pct. på tværs af alle de testede sider.  I gennemsnit fejler eksempelvis succeskriterie 1.3.4 99,2 pct. på tværs af alle de testede sider.

Søjlediagram der viser hvor mange procent et succeskriterie fejler på tværs af mobilapplikationer