Påbud og anbefalinger

I de i alt 53 tilsyn gennemført på websteder i tredje og fjerde kvartal af 2021, er der udstedt i alt 36 påbud. Tilsvarende er der givet i alt 270 anbefalinger, hvilket svarer til cirka fem anbefalinger pr. myndighed.

Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over hvilke kategorier af påbud, der er givet, samt hvor mange påbud der er givet inden for hver kategori. Påbuddene vedrører krav til tilgængelighedserklæringen for websteder.

 

Type påbud Antal påbud
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (NemURL) 24
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (Footer) 5
Ajourføring af tilgængelighedserklæring 7
SUM 36

Der er desuden ført tilsyn med i alt fire mobilapplikationer i 2021. Der er udstedt i alt tre påbud til en enkelt myndighed. Myndigheden modtog påbud for ikke at have oprettet, offentliggjort og ajourført en tilgængelighedserklæring for mobilapplikationen. 

De tre myndigheder, der ikke har modtaget påbud, har hver fået to anbefalinger, som angår udfyldelse af tilgængelighedserklæringen.