Påbud og anbefalinger

I anden monitoreringsperiode af 2022 er der udstedt i alt 67 påbud og 7 anbefalinger i tilsynssager, som er rejst på grund af fejl i de formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Blandt de tilsynssager, som er rejst på baggrund af en dybdegående monitorering, er der udstedt i alt 7 påbud og 41 anbefalinger på tværs af websteder og mobilapplikationer.

Digitaliseringsstyrelsen har i anden monitoreringsperiode i 2022 gennemført 58 forenklede monitoreringer. Blandt disse er 36 rejst som tilsynssager på grund af brud på de formelle krav i tilgængelighedserklæringen. Desuden er der sammenlagt gennemført 10 dybdegående monitoreringer på websteder og mobilapplikationer, som alle har resulteret i tilsynssager. 

I tabellen ”Tilsyn på baggrund af forenklede monitoreringer” fremgår de konkrete påbud, der er givet i tilsynssager, som er rejst på grund af fejl i formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Desuden fremgår antallet af hver type påbud. Digitaliseringsstyrelsen har givet 7 anbefalinger om, at linket til tilgængelighedserklæringen er navngivet ”Tilgængelighedserklæring”.

Tilsyn på baggrund af forenklede monitoreringer:

PåbudAntal
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring  17
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (sidefod)  7
Fejl i link til tilgængelighedserklæring (NemURL)  24
Manglende skriftlig feedback mekanisme  3
Manglende telefonisk feedback mekanisme  15
Manglende udfyldelse af tilgængelighedserklæring i WAS-Tool  1
I alt   67

I tabellen fremgår de konkrete påbud der er givet, og hvor mange påbud der er givet inden for hver type påbud. Som det fremgår, vedrører påbuddene de formelle krav til tilgængelighedserklæringen. Bemærk, at tabellen kun henviser til påbud udstedt i forbindelse med dybdegående monitoreringer. 

Tilsyn på baggrund af dybdegående monitoreringer:

PåbudWebstederApps
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (NemURL) 3
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (sidefod)  2 0
Manglende ajourføring af tilgængelighedserklæring  0 0
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring  0 0
Manglende skriftlig feedbackmekanisme  0 0
Manglende telefonisk feedbackmekanisme  0 1
Manglende adgang til erklæring i enten applikationsbutik eller på myndigheds websted  - 1
I alt   5 2

Ud over påbud giver Digitaliseringsstyrelsen anbefalinger om, at de moniterede websteder og mobilapplikationer udbedrer mindre tilgængelighedsfejl samt efterlever de krav til tilgængelighedserklæringen, som ikke er fundet overholdt ved den gennemførte monitorering.

Anbefalinger i forbindelse med dybdegående monitoreringer: 

TypeAntal anbefalinger
Websted  28
Mobilapplikation  13