Score og overholdelsesstatus

På denne side kan du få overblik over, hvordan de monitorerede websteder fordeler sig på score og overholdelsesstatus.

På baggrund af monitoreringen bliver hvert websted tildelt en score på mellem 0-500 point. Pointscoren er udtryk for, hvor mange succeskriterier i WCAG-standarden 2.1 på niveau A og AA, der er fundet overholdt på webstedet. For hvert succeskriterium der ikke findes opfyldt på en evalueret webside, fratrækkes point. Et websted der fejler alle kriterier på alle sider, vil opnå en score på 0. Webstederne bliver inddelt i følgende kategorier på baggrund af scoren:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud (476-500 point)
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav (376-475 point)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav) (0-375 point)

I nedenstående figur fremgår de monitorerede websteder fordelt på score. De røde søjler viser antallet af websteder, som ligger inden for et de enkelte intervaller af tilgængelighedsscore. De grå viser scoren for de fire dybdegående monitoreringer.

 Diagrammet viser fordeling af monitorerede websteder på pointscore

Det svarer til, at 15 pct. af webstederne ikke overholder standarden, 81 pct. overholder standarden delvist, mens 4 pct. overholder standarden fuldt ud.

I nedenstående tabel ses den samlede rangering af alle de monitorerede websteder og mobilapplikationer i tredje og fjerde kvartal af 2021.

Monitoreringer: Websteder og mobilapplikationer    
Overholdelsesstatus Websted Point
Overholder retsinformation.dk 499
  socialetilbud.frederiksberg.dk 498
  Medicinkortet - app 479
 Overholder delvist fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk 469
  fredensborg.dk 467
  dsn.dk 466
  unesco.dk 464
  otg.dk 463
  ejendomsstyrelsen.dk 462
  fredericia.dk 459
  ballerup.dk 458
  phabsalon.dk 458
  spsu.dk - dybdegående 458
  at.dk 447
  aarhusmusikskole.dk 446
  bjerringbro-gym.dk 445
  regeringen.dk - dybdegående  443
  naevneneshus.dk 439
  dch.dk - dybdegående  439
  DSB - app 439
  finanstilsynet.dk 438
 
ski.dk 436
  albertslund.dk 435
  udbud.dk 434
  oregaard.dk 432
  nyborg-gym.dk 431
  aftenskole.nu 427
  bomi.dk 420
  eReolen - app 420
  upcn.dk 420
  nordjyskenyskabere.dk 414
  nationalparkvadehavet.dk 413
  itu.dk 411
  børneogfamiliehusene.dk 411
  um.dk - dybdegående  409
  viden.stil.dk 406
  jobmessefyn.dk 404
  taarnby.dk - dybdegående 403
  hmi-basen.dk 402
  MinSundhed - app 400
  dannesbo.dk 399
  hvidovregymnasium.dk 393
  kb.dk - dybdegående  391
  virk.dk - dybdegående  387
  ase.dk 386
  oplevbillund.dk 386
  herning-gym.dk 385
  rehabiliteringsforum.dk 384
  marselisborgcentret.dk 376
 Overholder ikke belaegningen.dk 375
  emu.dk 375
  sonderborgkommune.dk - dybdegående 375
  pebl.dk - dybdegående  375
  socialsekretariatet.dk 374
  parkincph.dk 369
  m.dk - dybdegående 352
  nogetathavedeti.dk 315