Score og overholdelsesstatus

På denne side kan du få overblik over, hvordan de monitorerede websteder og mobilapplikationer fordeler sig på overholdelsesstatus.

På baggrund af monitoreringen bliver hvert websted eller mobilapplikation tildelt en tilgængelighedsscore på mellem 0-500 point. Pointscoren skal betragtes som en indikation af tilgængeligheden på det pågældende websted eller mobilapplikation.

Webstederne bliver inddelt i følgende kategorier på baggrund af scoren:

  • Webstedet overholder standarden fuldt ud [476-500 point]
  • Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav) [376-475 point]
  • Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav) [0-375 point]

Læs mere om metrikken og tilgængelighedsscoren

Overholdelsesstatus

Tabellen ”Forenklede monitoreringer” viser, hvordan de 58 forenklede monitoreringer fordeler sig på overholdelsesstatus:

Forenklede monitoreringer
OverholdelsesstatusAntal (websteder)
Overholder fuldt ud 29
Overholder delvist 25
Overholder ikke 4

Det svarer til, at cirka 50 pct. overholder standarden fuldt ud, omtrent 43 pct. overholder standarden delvist, mens 7 pct. ikke overholder standarden.

Tabellen ”Dybdegående monitoreringer” viser, hvordan dybdegående monitoreringer af websteder og mobilapplikationer fordeler sig på overholdelsesstatus:

Dybdegående monitoreringer
OverholdelsesstatusAntal (websteder)Antal (mobilapplikationer)
Overholder fuldt ud 0 0
Overholder delvist 6 4
Overholder ikke 0 0

I tabellen ”Score for websteder og mobilapplikationer” ses den samlede score for de moniterede websteder og mobilapplikationer, som er gennemført ved en dybdegående monitorering i anden monitoreringsperiode.

Score for websteder og mobilapplikationer
Overholdelsesstatus Websted / mobilapplikation Score
Overholder fuldt ud - -
Overholder delvist Aula (app) 460
  Rejseplanen (app) 445
  Htk.dk 424
  Nielsbrock.dk 406
  Borgerlab.horsholm.dk 406
  Mit Sygehus (app) 405
  Flextrafik (app) 397
  Soroe.dk 389
  Minstudieplan.dk 384
  Hvidovrehospital.dk 379
 Overholder ikke - -