Tilgængelighedserklæringen og WAS-Tool

Alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring på deres websted(er). Erklæringerne skal oprettes i Digitaliseringsstyrelsens WAS-Tool.

Lov om webtilgængelighed kræver, at offentlige myndigheder og offentligretlige organer skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring på deres respektive websteder (jf § 4).

Baggrunden for loven er EU's direktiv om webtilgængelighed.

Derudover er der fastsat regler for tilgængelighedserklæringen i en bekendtgørelse (nr. 904 af 22/08/2019).

Se bekendtgørelsen om tilgængelighedserklæringen på retsinformation.dk

De vigtigste regler

Som offentlig myndighed eller offentligretligt organ der er omfattet af lov om webtilgængelighed, skal du:

  • anvende den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, når du laver din tilgængelighedserklæring
  • offentliggøre én tilgængelighedserklæring per websted
  • offentliggøre erklæringen på en standardiseret URL (was.digst.dk/navnetpåditwebstedsdomæne-dk), som Digitaliseringsstyrelsen anviser i forbindelse med oprettelse af erklæringen
  • oprette en nemURL (www.navnetpåditwebstedsdomæne.dk/was), som linker til erklæringen på den standardiserede URL
  • hvis det er praktisk muligt, linke til den standardiserede URL fra sidefoden (footeren) på dit websted. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler at navngive linket "Tilgængelighedserklæring"
  • ajourføre din tilgængelighedserklæring, når der sker ændringer, som har betydning for de oplysninger, som fremgår af erklæringen
  • ajourføre din tilgængelighedserklæring en gang årligt.

Når erklæringen er udfyldt og offentliggjort, skal Digitaliseringsstyrelsen føre tilsyn med, at erklæringen er detaljeret, udtømmende, klar og ajourført. Offentlige myndigheder, offentligretlige organer og Digitaliseringsstyrelsen har altså en fælles interesse i den pålagte forpligtelse omkring tilgængelighedserklæringen.

WAS-Tool 

Det er den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der kan få adgang til WAS-Tool. WAS står for ”Web Accessibility Statement”. Du logger ind med din medarbejdersignatur, som du får udstedt af din arbejdsgiver.

Log ind i WAS-Tool her

Hvis du oplever problemer med WAS-Tool kan du skrive til