Rapporter og tværgående læring

Digitaliseringsstyrelsen har stort fokus på at sikre åbenhed i tilsynsprocessen, og du kan her på siden læse mere om resultaterne af de gennemførte tilsyn, tværgående læring og afrapportering til EU-Kommissionen.

I forbindelse med tilsyn af offentlige myndigheder og offentligretlige organers overholdelse af lov om webtilgængelighed offentliggør Digitaliseringsstyrelsen tilsynets resultater hvert kvartal i form af opsummerede rapportudsnit for hvert tilsyn. Derudover er der fokus på at identificere typiske fejl og generelle udfordringer, som bliver offentliggjort under tværgående læring.

Fra december 2021 og hvert år fremadrettet aflægger Digitaliseringsstyrelsen rapport til EU-kommissionen om resultaterne af de dybdegående og forenklede monitoreringer i Danmark.

Læs mere om rapporter og tværgående læring

Læs mere om tilsynsrapporter