Tværgående resultater af tilsyn i 2020

På siderne herunder kan du læse om de overordnede resultater og generelle tendenser, Digitaliseringsstyrelsen har fundet i de i alt 38 forenklede og fire dybdegående monitoreringer, som er gennemført i tredje og fjerde kvartal 2020.

Digitaliseringsstyrelsen indledte tilsyn med myndighedernes overholdelse af webtilgængelighedsloven i efteråret 2020. Inden 2021 skal der være gennemført i alt 192 forenklede monitoreringer og 20 dybdegående monitoreringer, samt fire monitoreringer af mobilapplikationer.

Læs mere om de påbud der er udstedt her

Læs mere om webstedernes score her

Læs mere om hvilke målgrupper, der påvirkes af de fundne fejl her