Fejl og målgrupper

På denne side kan du læse om de hyppigste fejl, der er fundet i de 98 tilsyn, samt hvilke målgrupper fejlene påvirker.

I den bekendtgjorte standard, EN 301 549 findes en oversigt over funktionelle ydeevnebeskrivelser, som er de brugsscenarier, det pågældende websted skal dække for at være tilgængeligt. Brugsscenarierne skal sikre, at følgende brugere kan anvende webstedet:

  • Brugere uden syn
  • Brugere med nedsat syn
  • Brugere uden farveopfattelse
  • Brugere uden hørelse
  • Brugere uden taleevne
  • Brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke
  • Brugere med begrænset rækkevidde
  • Brugere med behov for at minimere udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed
  • Brugere med begrænset kognition

Den nedenstående tabel viser en top syv over hyppigst fejlede succeskriterier, og hvilke brugere der bliver påvirket deraf (den ”sekundære” relation betyder, at et kriterie kun understøtter en brugssituation delvist, da nogle brugere kan have brug for funktionen i specifikke situationer).

 

NummerSucceskriteriumPåvirkede målgrupper
1 Succeskriterium 4.1.2 Navn, rolle, værdi: Dette gør det muligt for brugere af hjælpemiddelteknologier, at vide, hvad det interaktive element er for noget, og hvad det kan bruges til. Det er især vigtigt for brugere af skærmlæsersoftware, der læser indholdet på websider højt. Brugere uden syn, med nedsat syn, med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke (sekundær målgruppe)
2

Succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst):Visuelt kan et link godt bestå af et billede eller et ikon, men det er vigtigt for brugere af skærmlæsersoftware, der læser indholdet på websider højt, at der i koden også angives et tekstnavn for linket.

Brugere uden syn, brugere med nedsat syn, brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke, brugere med begrænset kognition, brugere uden taleevne (sekundær målgruppe)

3 Succeskriterium 1.4.3 Kontrast (Minimum). Dette krav sikrer, at farvekontrasten er så høj, at forskellige elementer kan adskilles visuelt.  

Brugere uden farveopfattelse, brugere med nedsat syn

4 Succeskriterium 4.1.1 Parsing. Dette kriterium sikrer, at koden på et websted er skrevet rigtigt, så webstedet kan læses op af en skærmlæser, og links kan adskilles.

Brugere uden syn, brugere med nedsat syn (sekundær målgruppe)

5

Succeskriterium 2.5.3 Etiket i navn. Dette krav sikrer, at eventuelle knapper på webstederne navngives og gøres tilgængelige, så det eksempelvis kan genkendes ved tale.

Brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke, brugere med begrænset rækkevidde, brugere med begrænset kognition  (sekundær målgruppe)

6 Succeskriterium 1.3.1 Informationer og relationer. Dette krav sikrer, at eksempelvis overskrifter er kodet rigtigt og kan læses af en skærmlæser.  

Brugere uden syn, brugere med begrænset syn (sekundær målgruppe), brugere med begrænset kognition (sekundær målgruppe)

7

Succeskriterium 1.4.4 Ændring af tekststørrelse: websiden skal tillade, at der zoomes, og alt indhold og funktionalitet skal bevares ved zoom uden at gå i stykker.

Brugere med nedsat syn, brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke (sekundær målgruppe)

Nedenstående figur viser, hvor mange pct. et succeskriterie i gennemsnit fejler på tværs af alle de testede sider. I gennemsnit fejler eksempelvis succeskriterie 4.1.2 46,8 pct. på tværs af alle de testede sider. 

Pct. et succeskriterie fejler på tværs af websteder

Nedenstående figur viser, hvor mange websteder, der er blevet testet, hvor en fejl findes. Eksempelvis er der fejl på succeskriterium 4.1.2 på 97,8 pct. af de testede websteder. Bemærk, at fejlen potentielt kun bliver fundet én gang på et websted.

andel af websteder, hvor en fejl findes