Fejl og målgrupper

På denne side kan du læse om de hyppigste fejl, der er fundet i de 42 tilsyn, samt hvilke målgrupper fejlene påvirker.

I den bekendtgjorte standard, EN 301 549 findes en oversigt over funktionelle ydeevnebeskrivelser, som er de brugsscenarier, det pågældende websted skal dække for at være tilgængeligt. Brugsscenarierne skal sikre, at følgende brugere kan anvende webstedet:

  • Brugere uden syn
  • Brugere med nedsat syn
  • Brugere uden farveopfattelse
  • Brugere uden hørelse
  • Brugere uden taleevne
  • Brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke
  • Brugere med begrænset rækkevidde
  • Brugere med behov for at minimere udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed
  • Brugere med begrænset kognition

I nedenstående tabel vises en top syv over hyppigst fejlede succeskriterier, og hvilke brugere der bliver påvirket deraf (den ”sekundære” relation betyder, at et kriterie kun understøtter en brugssituation delvist, da nogle brugere kan have brug for funktionen i specifikke situationer).

 

NummerSucceskriteriumPåvirkede målgrupper
1 Succeskriterium 4.1.2 Navn, rolle, værdi: Dette gør det muligt for brugere af hjælpemiddelteknologier, at vide, hvad det interaktive element er for noget, og hvad det kan bruges til. Det er især vigtigt for brugere af skærmlæsersoftware, der læser indholdet på websider højt. Brugere uden syn, med nedsat syn, med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke (sekundær målgruppe)
2

Succeskriterium 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold: Når det korrekte sprog er angivet for et stykke tekst, er det muligt for browsere at vise indholdet med de korrekte indstillinger for det sprog, og oplæsningsværktøjer vil kunne vælge den korrekte accent og udtale for dette stykke tekst.

Brugere uden syn, med nedsat syn, uden hørelse (sekundær målgruppe), med nedsat hørelse (sekundær målgruppe), nedsat kognition (sekundær målgruppe)
3 Succeskriterium 3.1.1 Sproget på siden: Når det korrekte sprog er angivet, er det muligt for browsere at vise indholdet med de korrekte indstillinger for det sprog, og oplæsningsværktøjer vil kunne vælge den korrekte accent og udtale for sidens indhold. Brugere uden syn, med nedsat syn (sekundær målgruppe), uden hørelse (sekundær målgruppe), nedsat hørelse (sekundær målgruppe), nedsat kognition (sekundær målgruppe)
4 Succeskriterium 1.4.4 Ændring af tekststørrelse: websiden skal tillade, at der zoomes, og alt indhold og funktionalitet skal bevares ved zoom uden at gå i stykker. Brugere med nedsat syn og med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke (sekundær målgruppe)
5 Succeskriterium 1.4.10 Ombrydningsvisning: Websiden skal tillade, at der zoomes ind til 400 pct. uden at sidens indhold eller funktionalitet mistes. Brugere med nedsat syn
6 Succeskriterium 2.5.3 Etiket i navn: Et tilgængeligt navn for et interaktivt element skal enten stemme overens med den synlige etiket eller som minimum indeholde den samme tekst, som den synlige etiket.  Brugere med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke, med begrænset rækkevidde, med nedsat kognition (sekundær målgruppe)
7 Succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst): Visuelt kan et link godt bestå af et billede eller et ikon, men det er vigtigt for brugere af skærmlæsersoftware, der læser indholdet på websider højt, at der i koden også angives et tekstnavn for linket. Brugere uden syn, med nedsat syn, med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke, med begrænset kognition, uden taleevne (sekundær målgruppe)

Nedenstående figur viser, hvor mange sider af alle testede sider, som fejlen optræder på. Fx findes fejl på kriterie 4.1.2 på 50,8 pct. af alle de sider, der er blevet testet på tværs af alle webstederne.

Figuren viser de hyppigste fejl på webstederne angivet i procent, sorteret fra hyppigste til mindst hyppige fejl. 

Nedenstående figur viser, hvor mange websteder, der er blevet testet, hvor en fejl findes. For eksempel findes fejl 1.3.1 på 97,4 pct. af webstederne. Det bemærkes, at fejlen potentielt kun findes én gang på et websted.

Figuren viser på hvor mange sider en fejl findes målt i procent, rangerende fra den hyppigste til den mindst hyppige

Succeskriterium 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold: Når det korrekte sprog er angivet for et stykke tekst, er det muligt for browsere at vise indholdet med de korrekte indstillinger for det sprog, og oplæsningsværktøjer vil kunne vælge den korrekte accent og udtale for dette stykke tekst.