Påbud og anbefalinger

I de 98 tilsyn er der udstedt påbud 60 til i alt 48 myndigheder. Tilsvarende er der givet i alt 393 anbefalinger, hvilket svarer til cirka fire anbefalinger pr. myndighed.

Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over hvilke kategorier af påbud, der er givet, samt hvor mange påbud der er givet inden for hver kategori. Som det fremgår, vedrører påbuddene krav til tilgængelighedserklæringen. 

 

Type påbudAntal påbud
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (NemURL) 39
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen (Footer) 12
Ajourføring af tilgængelighedserklæring 6
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring 1
Manglende deklaration af selvbetjeningsløsninger 2
SUM 60