Påbud og anbefalinger

I de 42 tilsyn er der udstedt påbud til i alt 29 myndigheder, hvoraf en myndighed modtager to påbud. Tilsvarende er der givet i alt 175 anbefalinger, hvilket svarer til ca. fire anbefalinger pr. myndighed.

Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over hvilke kategorier af påbud, der er givet, samt hvor mange påbud der er givet inden for hver kategori. Som det fremgår, vedrører halvdelen af påbuddene formelle krav til tilgængelighedserklæringen. 

 

Type påbudAntal påbud
Fejl i link til tilgængelighedserklæringen 15
Ajourføring af tilgængelighedserklæring 2
Manglende lovpligtig tilgængelighedserklæring 3
Tilgængeliggørelse af indhold omfattet af aktive administrative processer 7
Tilgængeliggørelse af materiale, som ikke retmæssigt kan undtages 2
Tilgængeligt alternativ til ikke-tilgængeligt materiale 1
SUM 30