Score og overholdelsesstatus

På denne side kan du få overblik over, hvordan de monitorerede websteder fordeler sig på score og overholdelsesstatus.

På baggrund af monitoreringen tildeles hvert websted en score på mellem 0-500 point. Pointscoren er udtryk for, hvor mange succeskriterier i WCAG-standarden 2.1 på niveau A og AA, der er fundet overholdt på webstedet. For hvert succeskriterium, der ikke findes opfyldt på en evalueret webside, fratrækkes point. Et websted, der fejler alle kriterier på alle sider, vil opnå en score på 0. Webstederne inddeles i følgende kategorier på baggrund af scoren:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud (476-500 point)
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav (376-475 point)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav) (0-375 point)

I nedenstående figur fremgår de monitorerede websteder fordelt på score. De røde søjler viser antallet af websteder, som ligger inden for et de enkelte intervaller af tilgængelighedsscore. De grå viser scoren for de fire dybdegående monitoreringer.

Figuren viser normalfordeling for antal monitorerede websteder indenfor hver kategori af score.

Det svarer til, at 50 pct. af webstederne ikke overholder standarden, 43 pct. overholder standarden delvist, mens 7 pct. overholder standarden fuldt ud.

I nedenstående tabel ses den samlede rangering af alle de monitorerede websteder i 2020.

 

Monitoreringer: Score for websteder    
OverholdelsesstatusWebsted Score
Overholder ombudsmanden.dk 499
  hoeringsportalen.dk 492
  bibliotek.dk 476
Overholder delvist miljoeportal.dk 473
  bm.dk 465
  su.dk 465
  ufm.dk 463
  sik.dk 461
  politi.dk 444
  familieretshuset.dk 434
  stukuvm.dk 430
  uvm.dk 427
  coronaprover.dk - dybdegående 427
  etiskraad.dk 426
  skat.dk 416
  aalborguh.rn.dk - dybdegående 415
  jobnet.dk 396
  aarhus.dk - dybdegående 395
  horsens.dk 394
  rm.dk 394
  sundhed.dk 392
  randers.dk 391
  rigshospitalet.dk 382
  dinoffentligetransport.dk 379
Overholder ikke  vejdirektoratet.dk 368
  greve.dk 364
  dsb.dk - dybdegående 361
  fynbus.dk 360
  odense.dk 360
  coronasmitte.dk 359
  viborg.dk 358
  roskilde.dk 357
  plejehjemsoversigten.dk 348
  kglteater.dk 347
  aalborg.dk 336
  sdu.dk 334
  silkeborg.dk 333
  kolding.dk 319
  udsatte.dk 311
  dmi.dk 310
  lejerbo.dk 303
  smk.dk 273