Tilsynsrapporter

Hvert kvartal offentliggør Digitaliseringsstyrelsen resultater af de gennemførte tilsyn med lov om webtilgængelighed i form af resumeer af de enkelte myndighedsrapporter.

Der er i første og andet kvartal af 2021 gennemført syv dybdegående monitoreringer og 91 forenklede monitoreringer.