Dybdegående monitorering af aalborguh.rn.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en dybdegående monitorering af webstedet www.aalborguh.rn.dk, tilhørende Region Nordjylland, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

Tilsynet er baseret på en dybdegående monitorering, hvor der indledende er foretaget en forenklet monitorering med automatiske testværktøjer og en manuel evaluering af samtlige krav til tilgængeligheden på webstedet på et udvalg af sider.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 415 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Digitaliseringsstyrelsen vurderer dertil, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført og klar, men har mangler i forhold til detaljeringsgrad og at være udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme i tilgængelighedserklæringen tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk, hvorved ingen udelukkes fra at anvende feedback-mekanismen. Dette er ny præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og som fremadrettet vil være et krav, der fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Region Nordjylland udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i monitoreringen, som beskrevet i kapitel 2 og dertilhørende bilag 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet gøres udtømmende og detaljeret. Det forudsætter, at den fyldestgørende angiver de konkrete indholdstyper, der er utilgængelige, og giver anvisninger på, hvordan brugeren kan komme videre.