Forenklet monitorering af bibliotek.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.bibliotek.dk, tilhørende DBC Digital, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 476 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden fuldt ud.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført og udtømmende, men har mangler i forhold til detaljeringsgrad og klarhed.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at tilgængelighedserklæringen skal være at finde på nemURL’en www.bibliotek.dk/was og via et link med navnet ”Tilgængelighedserklæring” i footeren på www.bibliotek.dk.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at DBC Digital udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at DBC Digital opdaterer overholdelsesstatus i tilgængelighedserklæringen for www.bibliotek.dk til ”Webstedet overholder standarden fuldt ud”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret og klart.
  • Såfremt videoerne nævnt i tilgængelighedserklæringen under afsnittet ”Uforholdsmæssig stor byrde” er offentliggjort før den 23. september 2020, anbefaler Digitaliseringsstyrelsen, at de fremgår af afsnittet ”Ikke omfattet af loven” i stedet for under afsnittet ”Uforholdsmæssigt stor byrde”.