Forenklet monitorering af BM.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.bm.dk, tilhørende Beskæftigelsesministeriet, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 465 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Digitaliseringsstyrelsen vurderer dertil, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Beskæftigelsesministeriet udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2, især med fokus på ”Top 10 sider med fejlede succeskriterier” samt ”Mest hyppige WCAG-fejl” for at få udbedret problemer, som eventuelt findes i flere skabeloner på tværs af webstedet.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at PDF-dokumenter, der anses som nødvendige for aktive administrative processer, og som også ligger som tilgængelige html-sider på sitet, ikke angives under punktet ”Ikke omfattet af loven” i tilgængelighedserklæringen. Såfremt den offentlige myndighed vurderer, at den samme information er tilgængelig på webstedet, og det derfor ikke er bebyrdende for mennesker med funktionsnedsættelser at tilgå informationen målt imod omkostninger ved at gøre de pågældende filer tilgængelige, bør pdf-filerne angives under afsnittet ”Uforholdsmæssig stor byrde”. 
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at indhold, som er leveret af eksterne parter, gøres tilgængeligt. Såfremt den offentlige myndighed vurderer, at de anslåede fordele for personer med handicap, under hensyntagen til hyppighed af brugen, ikke overstiger de anslåede omkostninger, bør dette indhold angives under afsnittet ”Uforholdsmæssig stor byrde”.