Dybdegående monitorering af coronaprover.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en dybdegående monitorering af webstedet www.coronaprover.dk, tilhørende Region Nordjylland, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

Tilsynet er baseret på en dybdegående monitorering, hvor der indledende er foretaget en forenklet monitorering med automatiske testværktøjer og en manuel evaluering af samtlige krav til tilgængeligheden på webstedet på et udvalg af sider.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 427 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Digitaliseringsstyrelsen vurderer dertil, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er klar, men har mangler i forhold til detaljeringsgrad, at være udtømmende og ajourført.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Region Nordjylland sikrer, at URL’en www.coronaprover.dk/was videresender direkte til webstedets tilgængelighedserklæring i WAS-Tool (https://www.was.digst.dk/coronaprover-dk) senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, som fremadrettet vil være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet gøres udtømmende. Det forudsætter, at den fyldestgørende angiver de konkrete indholdstyper, der er utilgængelige.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret. Det forudsætter, at den angiver hvilket konkret indhold, der er utilgængeligt, og giver anvisninger på, hvordan brugeren kan komme videre.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen tilrettes, så den indikerer en plan for tilgængeliggørelse af samtlige punkter nævnt under punktet ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven”.