Forenklet monitorering af coronasmitte.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.coronasmitte.dk, tilhørende Rigspolitiet, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 359 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er detaljeret og klar, men har mangler i forhold til ajourføring og at være udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Rigspolitiet sikrer, at nemURL'en www.coronasmitte.dk/was leder direkte til tilgængelighedserklæringen for www.coronasmitte.dk i WAS-Tool (https://www.was.digst.dk/coronasmitte-dk) senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk samt skriftligt uden brug af CAPTCHA. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at eventuelle tilgængelighedsproblemer i cookiebanneret udbedres, så længe accept af cookies er en betingelse for brug af den skriftlige kontaktkanal.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at den angivne kontaktinformation henviser til den eksisterende kontaktside på coronasmitte.dk, så det er tydeligt for borgeren hvilket websted, henvendelsen drejer sig om. Er det ikke muligt, bør der i den nuværende kontaktformular på politi.dk tilføjes et emne om webtilgængelighed.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Rigspolitiet vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil de nødvendige justeringer af webstedet er foretaget, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke er ajourført og udtømmende, da der mangler angivelse af flere typer utilgængeligt indhold. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der redegøres for alt utilgængeligt indhold, og at myndigheden retter op på de fundne tilgængelighedsfejl.

Bemærkning

coronasmitte.dk er siden monitoreringen overgået til Udenrigsministeriet, og er nu væsentligt revideret. Resultaterne er derfor ikke retvisende for det nuværende websted.