Forenklet monitorering af DMI.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.dmi.dk, tilhørende Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 310 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet har mangler i forhold til at være ajourført, detaljering og klarhed.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at tilgængelighedserklæringen skal ajourføres, så der ikke fremgår tidsfrister, der er overskredet.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at DMI udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at linket til tilgængelighedserklæringen fra footeren på www.dmi.dk skal navngives ”Tilgængelighedserklæring” i stedet for ”Tilgængelighed.”
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt DMI vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil ovenstående er gjort, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret og klart.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringens punkt ”Ikke omfattet af loven” præciseres, så det fremgår, at det kun er PDF-dokumenter, der er offentliggjort før den 23. september 2018, der ikke er omfattet af loven. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at DMI sikrer, at dokumentformater offentliggjort efter den 23. september 2018 er tilgængeliggjort.