Dybdegående monitorering af DSB.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en dybdegående monitorering af webstedet www.dsb.dk, tilhørende Danske Statsbaner (DSB), for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

Tilsynet er baseret på en dybdegående monitorering, hvor der indledende er foretaget en forenklet monitorering med automatiske testværktøjer og en manuel evaluering af samtlige krav til tilgængeligheden på webstedet på et udvalg af sider.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 361 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Digitaliseringsstyrelsen vurderer dertil, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført, men har mangler i forhold til detaljeringsgrad, klarhed og at være udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at DSB tilgængeliggør aktuelle køreplaner, da Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at køreplaner er nødvendige for aktive administrative processer, jf. § 1, stk. 5, nr. 1 Med påbuddet følger, at DSB i tilgængelighedserklæringen skal anføre hvornår de aktuelle køreplaner forventes tilgængeliggjort.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at DSB udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede og dybdegående monitorering, som beskrevet i kapitel 2 og dertilhørende uddybende bilag 2 og 3.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme i tilgængelighedserklæringen tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk, hvorved ingen udelukkes fra at anvende feedback-mekanismen. Dette er præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og fremadrettet vil brud føre til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret og klart.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringens punkt ”Ikke omfattet af loven” præciseres, så det fremgår, at det kun er PDF-dokumenter, der er offentliggjort inden den 23. september 2018 og som ikke er en del af aktive administrative processer, der ikke er omfattet af loven.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen udvides til også specifikt at omfatte PDF-dokumenter offentliggjort efter 23. september 2018, eller som er ældre, men er en del af aktive administrative processer, hvis disse ikke allerede er fuldt ud tilgængelige.