Forenklet monitorering af familieretshuset.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.familieretshuset.dk, tilhørende Familieretshuset, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 434 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet har mangler i forhold til ajourføring, detaljeringsgrad, udtømningsgrad og klarhed.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Familieretshuset sikrer, at nemURL'en www.familieretshuset. dk/was leder til tilgængelighedserklæringen for www.familieretshuset.dk i WAS-Tool senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme i tilgængelighedserklæringen tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden skriftligt, hvorved ingen udelukkes fra at anvende feedback-mekanismen. Dette er ny præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og fremadrettet vil et brud på kravet føre til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Familieretshuset udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret og klart.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen ajourføres, så der ikke længere fremgår interne tidsfrister, der er overskredet.