Forenklet monitorering af hoeringsportalen.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.hoeringsportalen.dk, tilhørende Civilstyrelsen, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 492 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden fuldt ud.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at tilgængelighedserklæringen skal være at finde på nemURL’en www.hoeringsportalen.dk/was og via et link med navnet ”Tilgængelighedserklæring” i footeren på www.hoeringsportalen.dk senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget. Kun hvis det ikke er muligt at placere et link i footeren, kan Civilstyrelsen undlade at linke til erklæringen fra footeren.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Civilstyrelsen opdaterer overholdelsesstatus i tilgængelighedserklæringen for www.hoeringsportalen.dk til ”Webstedet overholder standarden fuldt ud”, hvis Civilstyrelsen ved egen udført manuel test vurderer, at webstedet overholder tilgængelighedskravene på tilsvarende niveau som de elementer, der er testet i den forenklede monitorering.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i forhold til punktet om responsivt design angives en tidshorisont for, hvornår det er udbedret.
  • Da Civilstyrelsen ikke er ansvarlig for tilgængeliggørelse af andre myndigheder indhold, anbefaler Digitaliseringsstyrelsen, at dette placeres under punktet ”Ikke omfattet af loven”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Civilstyrelsen informerer indholdsleverandørerne om, at alt leveret indhold skal være tilgængeligt.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringens punkt ”Ikke omfattet af loven” opdateres, så det klart fremgår, at dokumenter, der er nødvendige for aktive administrative processer, er omfattet af loven, selvom de er offentliggjort før den 23. september 2018.