Forenklet monitorering af horsens.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.horsens.dk, tilhørende Horsens Kommune, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 394 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er detaljeret og klar], men har mangler i forhold til ajourføring og at være udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Horsens Kommune tilgængeliggør alle de dokumenter, som er omfattet af lovens krav, herunder særligt PDF-dokumenter, som indgår i aktive administrative processer. Det påhviler Horsens Kommune at foretage en konkret vurdering af, om det enkelte dokument er nødvendigt for aktive administrative processer i forbindelse med de opgaver, som Horsens Kommune varetager. Med påbuddet følger en frist på tre måneder for at tilgængeliggøre det pågældende indhold.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Horsens Kommune med ovenstående påbud tager konkret stilling til alle undtagne dokumentformater og tager stilling til anslåede omkostninger i forhold til de anslåede fordele for personer med handicap under hensyntagen til hyppigheden og varigheden af brugen af det specifikke indhold, jf. webtilgængelighedslovens §3 stk. nr. 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Horsens Kommune udbedrer de tilgængelighedsproblemer, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i tilgængelighedserklæringen redegøres for alt utilgængeligt indhold, også på HTML-sider, og at myndigheden retter op på de fundne tilgængelighedsfejl.