Forenklet monitorering af kglteater.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet kglteater.dk, tilhørende Det Kongelige Teater og Kapel, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 347 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er klar, men har mangler vedrørende at være ajourført, detaljeret og udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Det Kongelige Teater og Kapel udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Det Kongelige Teater og Kapel vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil ovenstående er gjort, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i tilgængelighedserklæringen redegøres for alt utilgængeligt indhold, også i forhold til indholdssider, og at myndigheden retter op på de fundne tilgængelighedsfejl
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler desuden, at rapporter publiceret før 2018, som ikke er en del af en aktiv administrativ proces, og som derfor ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, nævnes under punktet ”Ikke omfattet af loven” frem for under punktet ”Uforholdsmæssig stor byrde”.