Forenklet monitorering af ombudsmanden.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.ombudsmanden.dk, tilhørende Folketingets Ombudsmand, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 499 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden fuldt ud.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Folketingets Ombudsmand udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Folketingets Ombudsmand opdaterer overholdelsesstatus i tilgængelighedserklæringen for www.ombudsmanden.dk til ”Webstedet overholder standarden fuldt ud”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Folketingets Ombudsmand gennemgår webstedets informationsmateriale på andre sprog med henblik på at vurdere, om informationsmaterialet er udgivet i indholdsformater, der ikke er omfattet af loven, som angivet i tilgængelighedserklæringen.
  • Som resultat heraf anbefaler Digitaliseringsstyrelsen at tilrette tilgængelighedserklæringen med angivelse af indholdsformatet og eventuelt tilgængeliggøre indholdet, såfremt det ikke retmæssigt kan undtages.