Forenklet monitorering af politi.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.politi.dk, tilhørende Rigspolitiet, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 444 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er detaljeret og klar, men har mangler i forhold til ajourføring og at være udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Rigspolitiet sikrer, at nemURL'en www.politi.dk/was leder direkte til tilgængelighedserklæringen for www.politi.dk i WAS-Tool (https://www.was.digst.dk/politi-dk) senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk samt skriftligt uden brug af CAPTCHA. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedsproblemerne i cookiebanneret udbedres, så længe accept af cookies er en betingelse for brug af den skriftlige kontaktkanal.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Rigspolitiet udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke er ajourført og udtømmende, da der mangler angivelse af flere typer utilgængeligt indhold. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der redegøres for alt utilgængeligt indhold.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Rigspolitiet foretager en konkret vurdering af dokumenter anført under ”Ikke omfattet af loven”, som er publiceret før den 23. september 2018 med henblik på at afdække, om disse er nødvendige for aktive administrative processer. Såfremt der findes sådanne dokumenter, bør disse gøres tilgængelige, jf. webtilgængelighedslovens §1 stk. 5 nr. 1