Forenklet monitorering af RM.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.rm.dk, tilhørende Region Midt, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 394 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er klar, men har mangler i forhold til ajourføring, detaljeringsgrad og at være udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Region Midtjylland udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret. Det forudsætter, at det er tydeligt for borgeren, om der under punktet ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven” er tale om samtlige af webstedets pdf-dokumenter, og at det angives, hvornår de forventes tilgængeliggjort.
  • Dertil anbefaler Digitaliseringsstyrelsen, at der i tilgængelighedserklæringen anvises et tilgængeligt alternativ for ikke-tilgængelige dokumenter, som indgår i aktive administrative processer, indtil dokumenterne er gjort tilgængelige.
  • Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke er ajourført og udtømmende, da der mangler angivelse af flere typer utilgængeligt indhold. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der redegøres for alt utilgængeligt indhold.