Forenklet monitorering af silkeborg.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.silkeborg.dk, tilhørende Silkeborg Kommune, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 333 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er detaljeret, udtømmende og klar, men har mangler i forhold til at være ajourført.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at der bagudrettet og frem til implementeringen af et nyt ESDH-system i 2022 påbegyndes en afdækning af hvilke politiske dagsordener, bilag og referater, der er nødvendige for aktive administrative processer, som skal gøres tilgængelige.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Silkeborg Kommune udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Silkeborg Kommune vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil de nødvendige justeringer af webstedet er foretaget, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der for de specifikke indholdstyper og dokumentformater, som ikke overholder webtilgængelighedsloven, anføres et tidspunkt for, hvornår indholdet forventes tilgængeliggjort.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at indhold som er leveret af eksterne parter gøres tilgængeligt. Såfremt den offentlige myndighed vurderer at de anslåede fordele for personer med handicap, under hensynstagen til hyppighed af brugen, ikke overstiger de anslåede omkostninger, bør dette indhold angives under afsnittet ”Uforholdsmæssig stor byrde”. 
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at det i tilgængelighedserklæringens afsnit ”Ikke omfattet af loven” præciseres, at dokumenter, der er nødvendige for aktive administrative processer, er omfattet af loven, selvom de er offentliggjort før 23. september 2018.