Forenklet monitorering af skat.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.skat.dk, tilhørende Skatteforvaltningen, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 416 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Digitaliseringsstyrelsen vurderer dertil, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er detaljeret, udtømmende og klar, men har mangler i forhold til ajourføring.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Skatteforvaltningen udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2, især med fokus på ”Top 10 sider med fejlede succeskriterier” samt ”Mest hyppige WCAG-fejl” for at få udbedret problemer, som eventuelt findes i flere skabeloner på tværs af webstedet.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Skatteforvaltningen vurderer, om dele af det indhold, der er angivet under tilgængelighedserklæringens afsnit ”Uforholdsmæssig stor byrde”, kan kvalificere som arkiver i overensstemmelse med lovens definition. I så fald bør denne del angives under afsnittet ”Ikke omfattet af loven”.