Dybdegående monitorering af skoler.esbjerg med fokus på selvbetjeningsløsningen Meebook

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har som tilsynsmyndighed foretaget en dybdegående monitorering af webstedet skoler.esbjerg.dk, tilhørende tilhørende Esbjerg Kommune, med fokus på selvbetjeningsløsningen Meebook (Meebook.com) for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Tilsynet er baseret på en dybdegående monitorering, hvor der indledende er foretaget en forenklet monitorering med automatiske testværktøjer og derefter en manuel evaluering af samtlige krav til tilgængeligheden på webstedet på et udvalg af sider og dokumenter.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at webstedet skoler.esbjerg.dk delvist overholder kravet om, at offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer skal være ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1.

Afgørelsen er truffet på baggrund af den dybdegående monitorering, der resulterer i en tilgængelighedsscore på 378 ud af 500.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at myndigheds navn udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den dybdegående monitorering.

Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Esbjerg Kommune publicerer den lovpligtige tilgængelighedserklæring for skoler.esbjerg.dk, som også skal deklarere de selvbetjeningsløsninger, der udstilles på webstedet.