Forenklet monitorering af sst.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har som tilsynsmyndighed foretaget en forenklet monitorering af webstedet sst.dk, tilhørende Sundhedsstyrelsen , for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en dybdegående tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at webstedet sst.dk delvist overholder kravet om, at offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer skal være ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1.

Afgørelsen er truffet på baggrund af den forenklede monitorering, der resulterer i en tilgængelighedsscore på 422 ud af 500.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Sundhedsstyrelsen udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering.

Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Sundhedsstyrelsen skal sikre, at følgende krav efterleves senest 2 måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget:

  • Tilgængelighedserklæringen er udfyldt i den digitale løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, og kan findes på URL’en med følgende format: was.digst.dk/ditdomænenavn-dk.
  • Tilgængelighedserklæringen i WAS-Tool kan tilgås via en nemURL med følgende format: ”www.ditdomænenavn.dk/was”.
  • Webstedets sidefod (footer) indeholder et link, der leder til tilgængelighedserklæringen i WAS-Tool.
  • Tilgængelighedserklæringen er opdateret inden for det seneste år.