Forenklet monitorering af STUKUVM.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.stukuvm.dk, tilhørende Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 430 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført og udtømmende, men har mangler i forhold til at være detaljeret og klar.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler desuden, at tilgængelighedserklæringen for webstedet formuleres detaljeret og klart. Det forudsætter, at den angiver hvilket konkret indhold, der er utilgængeligt og giver anvisninger på, hvordan brugeren kan komme videre.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der for de specifikke indholdstyper og dokumentformater, som ikke overholder webtilgængelighedsloven, i tilgængelighedserklæringen anføres et forventet tidspunkt for, hvornår indholdet forventes tilgængeliggjort.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at forudindspillede videoer, der er offentliggjort inden den 23. september 2020, og som derfor ikke er omfattet af loven, nævnes under tilgængelighedserklæringens punkt ”Ikke omfattet af loven” i stedet for under punktet ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven.”