Forenklet monitorering af SU.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.su.dk, tilhørende Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 465 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sikrer, at URL’en www.su.dk/was samt linket ”Tilgængelighedserklæring” i webstedets footer videresender direkte til webstedets tilgængelighedserklæring i WAS-Tool (https://www.was.digst.dk/su-dk) senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der for de specifikke indholdstyper og dokumentformater, som ikke overholder webtilgængelighedsloven, anføres et tidspunkt for, hvornår indholdet forventes tilgængeliggjort.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at hvis nogle af de ikke-tilgængelige PDF-dokumenter er nødvendige for aktive administrative processer, er det vigtigt, at der om muligt anvises et tilgængeligt alternativ, indtil dokumenterne er gjort tilgængelige.