Forenklet monitorering af sundhed.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.sundhed.dk, tilhørende Sundhed.dk, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 392 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er detaljeret, udtømmende og klar, men har mangler i forhold til ajourføring.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at Sundhed.dk sikrer, at linket i footeren på www.sundhed.dk leder direkte til tilgængelighedserklæringen for www.sundhed.dk i WAS-Tool senest to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der i den angivne feedbackmekanisme tilføjes mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk. Det er en præcisering af de formelle krav til tilgængelighedserklæringen, og det vil fremadrettet være et krav, der ved brud fører til et påbud.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Sundhed.dk udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at den angivne overholdelsesstatus rettes til ”Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at linket til tilgængelighedserklæringen fra footeren på www.sundhed.dk skal navngives ”Tilgængelighedserklæring” i stedet for ”Tilgængelighed.”
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der for de specifikke indholdstyper som ikke overholder webtilgængelighedsloven, bør anføres et tidspunkt for, hvornår indholdet forventes tilgængeliggjort.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der arbejdes med tilgængelighed for de utilgængelige delelementer i CMS’et, som er nævnt i tilgængelighedserklæringen under punkterne ”Overholder ikke webtilgængelighedsloven” og ”Uforholdsmæssig stor byrde”, og at der angives en tidsfrist herfor. Såfremt et helt CMS fremadrettet ikke lever op til loven eller undtages, vil det føre til et påbud om at sikre tilgængeligheden.
  • Der bør om muligt anvise et tilgængeligt alternativ for utilgængeligt indhold, jf. webtilgængelighedslovens §3, stk. 3.