Forenklet monitorering af udsatte.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.udsatte.dk, tilhørende Rådet for Socialt Udsatte, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene er udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 311 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering, vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen overholder de formelle krav. Det er desuden vurderet, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er detaljeret og klar, men har mangler i forhold til at være ajourført og udtømmende.

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Rådet for Socialt Udsatte udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Rådet for Socialt Udsatte vil fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet over-holder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil ovenstående er gjort, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet ikke overholder standarden (over-holder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der redegøres for alt utilgængeligt indhold, også indhold på indholdssider.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Rådet for Socialt Udsatte tager stilling til om de enkelte dokumenter, som er anført under ”uforholdsmæssig stor byrde”, er omfattet af loven. Dokumenter publiceret før 23. september 2018, og som ikke er en del af aktive administrative processer, er ikke omfattet af webtilgængelighedsloven, og bør fremgå i afsnittet ”Ikke omfattet af loven”.
  • Hvis nogle af de nævnte dokumenter er omfattet af loven, anbefaler Digitaliseringsstyrelsen, at der anføres en frist for, hvornår det utilgængelige indhold kan forventes tilgængeliggjort.