Forenklet monitorering af vejdirektoratet.dk

På denne side gives et kort resume af monitoreringsrapporten, herunder de vigtigste resultater af monitoreringen og tilsynsafgørelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har foretaget en forenklet monitorering af webstedet www.vejdirektoratet.dk, tilhørende Vejdirektoratet, for at føre tilsyn med, om webstedet overholder lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

Der er ført tilsyn med, om webstedet er tilgængeligt, forstået som ”opfatteligt, anvendeligt, forståeligt og robust”.

I den forenklede monitorering er der alene udført automatiske tests for et udvalg af de krav, som webstedet skal leve op til. Der er dermed ikke foretaget en fuld tilgængelighedsevaluering, men en vurdering af udvalgte kriterier.

Der er desuden ført tilsyn med, om webstedets tilgængelighedserklæring opfylder de formelle krav til tilgængelighedserklæringer, og om den derudover er ajourført, detaljeret, udtømmende og klar.

Webstedet opnår en tilgængelighedsscore på i alt 368 point ud af 500.

På baggrund af den nærværende monitorering vurderer Digitaliseringsstyrelsen, at webstedet ikke overholder standarden (overholder ikke de fleste krav).

Digitaliseringsstyrelsen vurderer, at tilgængelighedserklæringen ikke overholder de formelle krav. Digitaliseringsstyrelsen vurderer desuden, at tilgængelighedserklæringen for webstedet er klar, men har mangler i forhold til ajourføring, detaljeringsgrad og at være udtømmende. 

På baggrund af ovenstående er der truffet følgende tilsynsafgørelse:

  • Digitaliseringsstyrelsen giver påbud om, at nemURL’en www.vejdirektoratet.dk/was skal lede til Vejdirektoratets tilgængelighedserklæring. Der gives en frist hertil på to måneder fra den dag, hvor høringsperioden er afsluttet, og den endelige monitoreringsrapport er modtaget.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at Vejdirektoratet udbedrer de tilgængelighedsproblemer på webstedet, der er fundet i den forenklede monitorering, som beskrevet i kapitel 2.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at der foretages de nødvendige justeringer af webstedets overordnede tilgængelighed, såfremt Vejdirektoratet ønsker at fastholde den angivne overholdelsesstatus som værende ”webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler ligeledes, at indtil ovenstående er gjort, bør tilgængelighedserklæringen ajourføres med den af Digitaliseringsstyrelsen vurderede overholdelsesstatus ”webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)”.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at tilgængelighedserklæringen ajourføres, så der ikke nævnes interne tidsfrister, der er overskredet
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at alle indholdstyper/kategorier af utilgængeligt indhold medtages i tilgængelighedserklæringen.
  • Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at det i tilgængelighedserklæringens afsnit ”Ikke omfattet af loven” præciseres, at dokumenter, der er nødvendige for aktive administrative processer, er omfattet af loven, selvom de er offentliggjort før den 23. september 2018.