Principper for tilgængelig PDF

Dette er principperne for at kunne gøre PDF meddelelser tilgængelige

Om opmærkede eller ”Tagged” PDF

Muligheden for at udtrykke et dokuments opmærkning og semantiske struktur har eksisteret, siden version 1.4 af PDF-specifikationen udkom i 2005 og introducerede Tagged PDF. Med Tagged PDF kan PDF-dokumenter indeholde såvel dokumentets indhold og visuelle præsentation som dets semantiske struktur (overskrifter, lister, fodnoter, tabeller og lignende strukturelle elementer). Anvendelsen af PDF version 1.4 (eller senere) er dog ikke ensbetydende med, at dokumentet er opmærket, ligesom konvertering til Tagged PDF ikke er ensbetydende med, at dokumentets semantiske struktur er korrekt beskrevet, men brugen af Tagged PDF og opmærkning er en væsentlig forudsætning for, at dokumentet kan blive tilgængeligt.

Principperne bag tilgængelige PDF-dokumenter

Overholdelse af tilgængelighedskravene i PDF-dokumenter stiller altså krav til:

  • PDF-version
  • Opmærkning af indholdet
  • Rækkefølge af indholdet
  • Beskrivelsen af ikke-tekstligt indhold
  • Dokumenters metadata.

I forbindelse med produktion af kildedokumenterne og den efterfølgende konvertering til PDF er det således vigtigt, at man vælger de rigtige metoder, herunder dokumentskabeloner, og teknologier. De gør det muligt at beskrive struktur, læserækkefølge og attributter (alternativer til billeder, ændringer i det naturlige sprog) i indholdet, at håndtere dokumenternes metadata (titel, forfatter, sprog) og sikrer, at disse elementer bliver overført og repræsenteret korrekt i de endelige PDF-dokumenter.

”Tag tree” eller strukturtræ

Informationen om dokumenternes struktur og indhold gemmes i et såkaldt tag tree eller strukturtræ. Strukturtræet er en hierarkisk repræsentation af dokumentet og dets indhold. Strukturtræet kan vises og manipuleres i bl.a. Adobe Acrobat Pro, ligesom det anvendes af forskellige kompenserende teknologier til bl.a. at navigere, fortolke indholdet og vælge de rigtige talemaskiner.

Eksempelvis kan information i en tabel og tekst formateret i kolonner (avisspalter) fremstå visuelt ens. En skærmlæser vil dog ofte vælge at læse en tabel rækkevis, mens den vil vælge at læse tekst i kolonner kolonnevis. Tilsvarende vil en skærmlæser anvende den alternative tekst til et billede til at gengive billedets funktion eller betydning for en person, som ikke kan se billedet. I et dansk dokument, som indeholder enkelte sætninger på engelsk, vil skærmlæseren også have mulighed for at skifte fra en dansk talemaskine til en engelsk talemaskine, når de pågældende sætninger læses.

Billedet er forklaret i teksten. Virker også som link til stor udgave af billedet

Figur 1. Strukturtræ. Tryk for stor udgave

 Strukturtræet viser et dokument med en kapiteloverskrift på niveau 1 efterfulgt af et afsnit med brødtekst. Herefter følger en kapiteloverskrift på niveau 2 og endnu et afsnit med brødtekst. Dette efterfølges af en liste med listeelementer. Endelig følger en tabel, som er opdelt i henholdsvis tabelhoved og tabelindhold.

I forbindelse med konverteringen til Tagged PDF vil læserækkefølgen ofte følge den visuelle præsentation i kildedokumenterne og blive overført sammen med den øvrige opmærkning. Efterfølgende kan man tjekke læserækkefølgen, eksempelvis i Adobe Acrobat Pro. Figurerne Figur 2 og Figur 3 viser angivelse af læserækkefølgen i henholdsvis strukturtræet og indholdsvisning i Adobe Acrobat Pro:

Billedet er forklaret i teksten

Figur 2. Strukturtræ med læserækkefølge

Acrobat Pros visning af indhold med læserækkefølge

Figur 3.  Indholdsvisning med læserækkefølge