Standardfrase til dokumentleverandører

Vi har skrevet en standardfrase til kontrakter til leverandører af rapporter o.l. samt en opfordring, der kan bruges ved brugergenereret indhold. I er alle velkomne til at bruge (og ændre, hvis behovet er der) fraserne.

Krav til leverandører

For dokumenter, der efterfølgende skal publiceres på det offentlige organs websted, bør det stilles som et krav til leverandørerne, at dokumenterne overholder EN 301 549, hvilket er det samme som WCAG 2.1, så de overholder loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. For dokumenter, der ikke skal publiceres på det offentlige organs websted, kan kravene stadig med fordel stilles.

"Dokumenter, der indgår i leverancen, skal leveres i tilgængelig form og format, jf. EN 301 549 eller WCAG 2.1 AA. Det vil bl.a. sige, at de skal være korrekt opmærkede (overskrifter, lister, tabeller o.l.) og indeholde beskrivende alternative tekster til billeder og illustrationer i den udstrækning dokumentformatet tillader det". 

Ved høringsvar og andet brugergenereret indhold

"Vi arbejder for, at digital information er tilgængelig for så mange som muligt. Vi vil derfor opfordre til, at dokumenter indeholdende høringssvar mv. fortrinsvist leveres i tilgængelig form og format, jf. WCAG 2.1 AA. Dette indebærer bl.a. korrekt opmærkning af overskrifter, lister, tabeller, o.l., samt beskrivende alternative tekster til billeder i den udstrækning dokumentformatet tillader det".