Vejledning til overskrifter

Tips til at opmærke overskrifter på hjemmesider og i kontorapplikationer.

Hvad er rigtige overskrifter

Mange laver overskrifter ved for eksempel at gøre teksten fed, vælge en større font, sætte den i kursiv eller andet. Det er en besværlig måde at lave overskrifter på, som samtidig er forkert.

Når du gør det på den rigtige måde, får du struktur i dit dokument, du kan lave automatiske indholdsfortegnelser, ændre udseendet på alle overskrifter på en gang, og det bliver samtidig nemmere for brugerne at overskue og navigere i dit dokument eller på din hjemmeside. Endelig bevares strukturen, du laver i de forskellige office-pakker, hvis dokumentet konverteres til PDF eller HTML. Se for eksempel vejledningen til PDF.

Hierarki

Når du opmærker dine overskrifter, skal du være opmærksom på at gøre det korrekt, så overskrifterne følger et hierarki. Dvs. En niveau 3 overskrift ikke kan følge en niveau 1 overskrift; der skal være et niveau 2 tidligere. Niveauerne kan derimod godt springe op, så der efter en overskrift på niveau 4 kommer en på niveau 2.

Det lyder mere forvirrende, end det er. Tænk på overskrifter og underoverskrifter i en bog. Det er præcis det, der menes.

Eksempel

Overskrift niveau 1

Overskrift niveau 2

Overskrift niveau 2

Overskrift niveau 3

Overskrift niveau 2

Hvordan gør du?

I langt de fleste tilfælde vælger du overskriftniveau i en drop-down menu – også kaldet ”Typografi”, men der er undtagelser, som du kan se, i nyere udgaver af Word. Du kan enten vælge overskriften først i drop-down menuen og så skrive, eller du kan sætte cursoren i den tekst, du allerede har skrevet og derefter vælge overskrift.

Dit arbejde med at bruge overskrifter fra typografien bliver nemmere, hvis overskrifterne er tænkt ind i de dokument-skabeloner, du bruger. Kontakt eventuelt den ansvarlige for din organisations skabeloner og henvis dem til Overskrifter i designfasen og skabeloner længere nede i dokumentet.

Hjemmesiden

I HTML, der bruges til hjemmesider, er der rige muligheder for at angive overskrifter og niveauerne i overskrifterne. I HTML-sproget hedder overskrifterne <h1>, <h2>, <h3> osv.

Det kan være forskelligt, hvor mange overskriftsniveauer der er i de forskellige editorer. I dette eksempel – taget fra KUPU-editoren – er der kun to.

Overskrifter i KUPU editor

Word

I de forskellige udgaver af Word laver man overskrifter på forskellig vis, som det fremgår nedenfor. Der er dog de samme tastatur-genveje, og de gør det ekstra nemt at indsætte overskrifter.

Genvejene og måderne at lave overskrifter i øvrigt er de samme lige meget, om du vælger at gøre det i den eksisterende tekst, eller du vælger først at ændre typografien og så skrive teksten.

Tastatur-genveje

Ved samtidigt at trykke tasterne CTRL + SHIFT + 1, 2 eller 3, kan du vælge overskrift niveau 1, 2 eller 3. Du kan også vælge at trykke ALT + SHIFT + piletast HØJRE eller VENSTRE. Når du gør det, går overskriften en op eller ned i hierarkiet, fx fra niveau 3 til 4 ved ALT + SHIFT + piletast HØJRE.

Word 2003

Typografivælger i 2003

Word 2007 og 2010

Typografivælger i Word 2007 og 2010

OpenOffice 3.2

Der er ingen nemme tastatur-genveje til at indsætte overskrifter i OpenOffice.

Typografivælger i OpenOffice 3.2

Overskrifter i designfasen og skabeloner – til webmastere og skabelonansvarlige

Tænkes layout og placering af overskrifter ind i designfasen og i de skabeloner, der bruges både på hjemmesiden og i dokumenter, bliver det daglige arbejde med at bruge overskrifterne nemmere, og I får sikret, at alle elementer på en hjemmeside får en overskrift.

Tekstbehandling

I tekstbehandlingsskabelonerne skal de relevante typografier have en formatering, altså et layout der passer med organisationens overordnede design. Det er typisk ikke nok blot at have et overskriftsniveau, oftest bruges der flere niveauer af overskrifter i et dokument.

Brug og tilpas de typografier, der i forvejen findes i tekstbehandlingsprogrammet, frem for at opfinde nye typografier.

Hjemmesiden

En hjemmeside består af flere elementer foruden hovedindholdet; fx navigationsmenuer, søgefelt m.m. Disse elementer bør også have en overskrift, så bliver de meget nemmere at navigere i, især for de brugere der ikke kan bruge mus.

Det kan være lidt vanskeligt at finde hierarkiet i overskrifterne, men en grundregel er, at sideordnede elementer skal have samme overskriftsniveau som det øverste niveau i hovedindholdet, mens underordnede elementer får et niveau lavere. Det betyder typisk i praksis, at hovednavigationen er sideordnet, mens fx elementer, der er relateret til hovedindholdet, er underordnede.