Tilgængeligt CMS

Èn ting er at få leveret en hjemmeside, der overholderkravene til webtilgængelighed. En anden er at sikre, at hjemmesiden bliver ved med at være tilgængelig.

For at gøre det så nemt som muligt for redaktørerne, bør du sikre dig, at det CMS (Content Management System), der bruges til at opdatere hjemmesiden og lægge indhold på producerer tilgængeligt indhold. Disse krav til CMS'et er relevante at få med i udbudsmaterialet.

Applikation

Det er en god ide, hvis CMS'et i sig selv er tilgængelig, så alle kan arbejde med det. Det betyder bl.a., men ikke kun, at man skal kunne navigere med tastaturet (og ikke kun mus) og, at alle elementer, der findes i applikationen, kan læses op af en skærmlæser.

Struktur

Både i CMS'ets skabeloner og i dets editor (se nedenunder) skal der bruges struktur-tags. Dvs. at overskrifter skal mærkes som overskrifter med korrekt angivelse af niveau; <h1>, <h2>, <h3> osv., lister som lister; <ul> eller <ol> og så fremdeles.

Templates/skabeloner

De fleste CMS'er bruger skabeloner, dvs. opsætninger af layout, som går igen på alle eller flere sider. I princippet kunne det foregå alene med Style Sheets (CSS), men i praksis vil det næsten altid være nødvendigt, at skabelonerne også inddrager HTML og anden kode på selve siden.

Det vigtige i denne forbindelse er, at CMS'et skal kunne lave tilgængelige og standardbaserede skabeloner. Det er bedst hvis CMS'et kan klare det selv som standard, alternativ kan det ske ved brug af eksterne editorer til design.

Editor

Det skal ikke overraskende være muligt at skrive, indsætte billeder og lignende i CMS'et. Det kræver en editor. Editoren er ikke til at lave ændringer i hele netstedets layout, blot til at skrive tekst og indsætte billeder o.l. i de dertil bestemte steder på en hjemmeside.

Editoren skal dog, på trods af at det "blot" er til tekst, alligevel kunne opmærke teksten korrekt. Det vil sige, så den bagvedliggende HTML følger den standard, man vil følge, og teksten er tilgængelig.

Editoren bør give mulighed for at anvende tags og attributter, såsom <abbr title="x"> til forkortelser, <xx lang="x"> til sprogskift og andre lignende tags.

Vær opmærksom på, at ikke alle editorer virker lige godt i alle browsere. Vil du være sikker på, at så mange som muligt kan bruge editoren (og det er en god ide), så sikr dig, at editoren også benytter åbne standarder.

Billeder

Billeder skal have alternativ tekst, og editoren skal "prompte" ("prompt" betyder, at brugeren bliver tvunget til at tage stilling, fx ved at et lille vindue springer op, og brugeren ikke kan komme videre, før der er reageret på det åbne vindue) brugeren for det, så det ikke bliver glemt. Det skal også være muligt at kunne tilføje yderligere beskrivelse til billedet, hvis ikke en alternativ tekst er dækkende.

Hentes billedet fra et billedarkiv i CMS'et, skal billederne allerede i arkivet kunne have alternativ tekst og eventuel yderligere beskrivelse, så det er nemmere at genbruge brugbar tekstliggørelse. Selvom billedet har en alternativ tekst, skal editoren alligevel "prompte" brugeren, så det sikres, at teksten giver mening i den kontekst, billedet bliver indsat i.

Tabeller

Tabeller bør kun bruges til præsentation af data, ikke til almindelig layout. I disse datatabeller skal det være muligt at kunne angive struktur og sammenhæng i tabellen.

Import

Importeres tekst ind i editoren fra fx et tekstbehandlingsprogram, skal editoren kunne rense ud i "forkert" ikke-standardbaseret HTML-kode, tekstbehandlingen har lavet, og stadig kunne bevare den strukturelle opmærkning, der måtte være foretaget i tekstbehandlingsprogrammet.

Klippe-klistrer man tekst fra andre programmer og ind i editoren, bør editoren ligeledes beholde evt. struktur i teksten, eller som minimum fjerne al opmærkning, hvis man vælger det, så redaktøren efterfølgende må give teksten struktur.

Validering og rense ud i kode

Inden teksten publiceres skal den valideres og helst korrigeres, hvis nødvendigt, så det sikres, at indholdet er korrekt opmærket.

Formularer

Skal der bruges formularer (og det skal der, fx er et søgefelt en formular - <form>), skal disse være tilgængelige og brugervenlige. Det betyder, at de bl.a. skal have <label>, så der er en sammenhæng mellem det interaktive felt (fx indtastning) og beskrivelsen eller titlen på feltet. Det skal også være muligt at knytte hjælpefunktioner til formularen, hvis det er nødvendigt, hvilket det meget ofte er.

De indtastede data i formularen skal også kunne tjekkes automatisk, så brugeren får besked ved forkert eller manglende indtastede data.