WAS-Tool

Det er lovpligtigt for alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer at offentliggøre en tilgængelighedserklæring for deres websted(er) og mobilapplikation(er). Erklæringerne skal oprettes i Digitaliseringsstyrelsens WAS-Tool.

Digitaliseringsstyrelsen stiller værktøjet WAS-Tool til rådighed. Det er den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der kan få adgang til WAS-Tool. WAS står for ”Web Accessibility Statement”.

Du logger ind med din medarbejdersignatur, som du får udstedt af din arbejdsgiver.

Log ind i WAS-Tool her

Hvis du oplever problemer med WAS-Tool kan du skrive til .

Læs mere om tilgængelighedserklæring for websteder og mobilapplikationer

Status på tilgængelighedserklæringer for mobilapplikationer

Du kan nu oprette erklæringer for mobilapplikationer i løsningen, ved at krydse af i "Mobilapplikationserklæring" under oprettelsens første trin. De tekstfelter, du skal udfylde, er de samme for mobilapplikationer som for websteder, med undtagelse af navn i stedet for URL.