WCAG 2.1 standarden

WCAG 2.1 standarden er udarbejdet af den internationale organisation W3C og skal overholdes på niveauerne A og AA.

Se den originale engelske udgave af WCAG 2.1 standarden på www.w3c.org 

Den danske oversættelse er på vej.

Se indmeldinger til oversættelsen

Se indmeldinger til eventuelle rettelser af den danske oversættelse her

Har du selv indmeldinger om rettelser til oversættelsen, kan du skrive til: