WCAG 2.1 standarden

WCAG 2.1 standarden er udarbejdet af den internationale organisation W3C.

Det er kapitlerne 9, 10 og 11 i den harmoniserede standard EN 301 549, som definerer lovens krav til webtilgængelighed. Standarden for loven om webtilgængelighed er fastsat med en bekendtgørelse om standard.

Se bekendtgørelsen om standard på retsinformation.dk

Kapitlerne henviser direkte til standarden WCAG 2.1, består af tre tilgængelighedsniveauer: A, AA og AAA. Danske hjemmesider skal overholde standarden på niveauerne A og AA.

Se den danske oversættelse af WCAG 2.1 standarden på www.w3.org

I tvivlstilfælde ved den danske oversættelse er det den originale engelske version af specifikationerne, der er gældende.

Se den originale engelske udgave af WCAG 2.1 standarden på www.w3.org

Se indmeldinger til oversættelsen

Se indmeldinger til eventuelle rettelser af den danske oversættelse på www.w3.org

Har du selv indmeldinger om rettelser til oversættelsen, kan du skrive til: