Fejludbetaling og kontrol

Styregruppen for fejludbetalinger og kontrol (SFK) er afviklet ultimo 2019 som følge af det kommende arbejde i regeringens ydelseskommissionen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ansvaret for lovgivningen om sociale ydelser og varetager som led her i opfølgning og tilsyn med kontrolindsatsen på ydelsesområderne.

Læs mere om fejludbetalinger og kontrol på www.star.dk

Styregruppen for Fejludbetalinger og Kontrol (SFK)

Det tværgående arbejde med fejludbetalinger og kontrol var forankret i Styregruppen for Fejludbetalinger og Kontrol (SFK). I medfør af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 havde styregruppen det overordnede ansvar for initiativ 2.3 Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata.

Læs mere om initiativ 2.3 Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata

Styregruppen bestod af repræsentanter fra Finansministeriet (formand), Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, Justitsministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Økonomi- og indenrigsministeriet, KL, Udbetaling Danmark og Københavns Kommune.