Dataetisk Råd

Dataetisk Råd har eksisteret siden 2019 og bidrager til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser.

Dataetisk Råd har til opgave at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

Dataetisk Råd består af i alt 15 medlemmer inklusiv en formand.

Sekretariatsbetjeningen af rådet varetages af Justitsministeriet, Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsministeriet v. Erhvervsstyrelsen i fællesskab.

Rådets sammensætning

Formand
Johan Busse, borgerrådgiver, Københavns Kommune
Medlemmer
Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening
Lisbeth Nielsen, Direktør i Sundhedsdatastyrelsen
Christiane Vejlø, CEO i Elektronista Media. Tidligere formand for regeringens ekspertgruppe om dataetik
Mikkel Holm Sørensen, CEO i og stifter af /KL.7
Jesper Bæk Overgaard, direktør for Data & Analytics program i Tryg
Jonas Christoffersen, Dr.jur. advokat, Offersen og Christoffersen. Fhv. direktør, Institut for Menneskerettigheder
Mikkel Flyverbom, professor med særlige opgaver i kommunikation og digitale transformationer ved Copenhagen Business School
Janne Rothmar Herrmann, professor (MSO) med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi ved Københavns Universitet
Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør og advokat i Justitia
Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk
René Gade, iværksætter og rådgiver i Renegade
Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune
Martin Juul Christensen, advokat i FH