Grønne datacentre

Som en del af regeringens strategi for grønne offentlige indkøb har Digitaliseringsstyrelsen i initiativet ’Grønne datacentre’ undersøgt, hvordan offentlige myndigheder bedst kan stille grønne krav til indkøb af dataopbevaring og -behandling.

Digitalisering medfører et væsentligt klimaaftryk

Samfundets digitale udvikling medfører et stigende behov for dataopbevaring og -behandling. Det er en omfattende og energikrævende opgave, som samtidig har gjort datacenterindustrien til én af de hurtigst voksende industrier i verden. Energiforbruget i datacentre estimeres således i dag at udgøre 2-3 pct. af verdens samlede energiforbrug, svarende til energiforbruget for hele flyindustrien. Samtidig forventes datacentres strømforbrug at udgøre 7-13 pct. af Danmarks samlede strømforbrug i 2030.

EU’s grønne indkøbskriterier for datacentre, serverrum og cloudtjenester

I dialog med it-leverandører og datacenteroperatører har Digitaliseringsstyrelsen undersøgt, hvordan offentlige myndigheder kan stille grønne krav i deres indkøb på området. Med andre ord: hvilke konkrete grønne krav er de mest hensigtsmæssige at stille i udbud og kontrakter, når offentlige indkøbere fx skal købe udstyr til et serverrum, leje sig ind i et datacenter eller købe it-løsninger, der ligger i ’skyen’.

Undersøgelsen har blandt andet bestået af en afdækning af det nuværende indkøbsbillede samt af en kortlægning og prioritering af mulige grønne krav til datacentre og datacenterrelaterede ydelser.

I undersøgelsen vurderes EU’s Green Public Procurement (GPP)-kriterier for datacentre, serverrum og cloudservices at være det mest hensigtsmæssige grønne kravsæt at afprøve på området. Det skyldes blandt andet, at kravsættet bygger på internationale standarder og er udformet på en sådan måde, at offentlige indkøbere kan kopiere kravene direkte ind i deres udbudsmateriale og kontrakter.

Tilgængeliggørelse og statslig afprøvning

GPP-kriterierne vil blive afprøvet i en række kommende statslige indkøb på tværs af flere myndigheder. Formålet med afprøvningen er at få mere viden om evt. økonomiske og konkurrencemæssige konsekvenser ved brug af kriterierne. Samtidigt forventes kriterierne gjort bredt tilgængelige i løbet af 2022 på blandt andet den fællesoffentlige portal Den Ansvarlige Indkøber. Her vil offentlige indkøbere kunne finde konkrete formuleringer, der kan sættes direkte ind i udbud og kontrakter. Brugen af kriterierne evalueres i 2023.

Om EU’s GPP-kriterier for datacentre, serverrum og cloudservices

EU’s Green Public Procurement-kriterier for datacentre, serverrum og cloudservices blev offentliggjort af EU-kommissionen i 2020. Det er et grønt kravsæt, som er udarbejdet som konkrete formuleringer, som offentlige indkøbere kan sætte direkte ind i et givent udbudsmateriale. Kravene tager udgangspunkt i EU’s udbudsdirektiv og bygger endvidere på relevante internationale standarder.

Kriterierne dækker de væsentligste produkt- og ydelsesområder inden for dataopbevaring og -behandling, herunder:

  • Opførsel, ombygning, indretning, drift og leje af serverrum og datacentre
  • Cloud- og hostingløsninger – herunder PaaS-, SaaS-, IaaS-løsninger.
  • Indkøb af it-systemer fx selvbetjeningsløsninger, fagsystemer mv., hvor hosting af løsningen varetages af leverandøren

Kravene bygger på en omfattende analyse af datacentres væsentligste miljø- og klimapåvirkninger i livscyklussen og der stilles således krav til blandt andet:

  • Energi og materialer brugt til fremstilling af it-udstyr fx servere og storage
  • It-udstyrets elforbrug i drift
  • Elforbrug anvendt i kølesystemer, elsystem fx UPS mv.
  • Kølemidler i kølesystemer
  • Bortskaffelse af udtjent udstyr
  • CO2-udledning i forhold til ovenstående