Digital vækst i virksomheder

Regeringen ønsker at skabe et stærkt vækstmiljø og gode rammer om de små og mellemstore virksomheders digitale omstilling.

Danske virksomheder skal have et godt grundlag for at gribe de digitale muligheder og omsætte dem til vækst. Det arbejder vi for at understøtte gennem disse indsatser:

Strategi for Danmarks digitale vækst

Særligt blandt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan brugen af nye teknologier og data styrkes og blive en kilde til vækst. Derfor arbejder Digitaliseringsstyrelsen, med afsæt i 'Strategi for Danmarks digitale vækst', for at understøtte SMV'erne i deres digitale omstilling.

SMV:Digital

'SMV:Digital' er et samlet program, der tilbyder hjælp til digital omstilling af SMV’er. Programmet yder tilskud til indkøb af privat rådgivning, kompetenceforløb, sparring og netværk samt vejledning om regler og konkurrencevilkår.

Brug af data

Mange danske virksomheder råder over data, der kan bruges til at skabe vækst i virksomhederne. Klare retningslinjer for virksomheders dataanvendelse er et af initiativerne under 'Strategi for Danmarks digitale vækst'. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen, i samarbejde med andre myndigheder, udarbejdet brugdata.dk. Her kan du som virksomhed finde svar på konkrete spørgsmål om reglerne for brug af data og få adgang til en aftaleskabelon.

Dataetik

Danske virksomheder er generelt gode til at arbejde ansvarligt. Det er vigtigt at understøtte denne tendens, så dataetik også bliver en konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. Regeringen har derfor lanceret otte initiativer, der skal styrke den digitale ansvarlighed. Initiativerne udspringer af anbefalingerne fra 'Ekspertgruppen om dataetik' til, hvordan virksomheder kan gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel.