Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning har til opgave at følge op på, om offentlige implementeringskonsekvenser er tilstrækkeligt belyst, og om lovgivningen er digitaliseringsklar.

Om Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning blev oprettet primo 2018 under Finansministeriet.

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning skal følge op på, om konsekvenser af ny lovgivning bliver tilstrækkeligt belyst, og om digitalisering er tænkt ind i lovforslaget fra start.

Sekretariatets opgaver

Sekretariatet skal varetage følgende opgaver:

  • Screening af lovudkast, vurdering af offentlige implementeringskonsekvenser samt opfølgning
  • Sekretariatet udarbejder høringssvar til lovforslag, der indeholder offentlige implementeringskonsekvenser
  • Udvikling og opdatering af vejledningsmateriale og værktøjer til vurdering af offentlige implementeringskonsekvenser
  • Vejledning til ministerier vedrørende digitaliseringsklar lovgivning

Hvad skal i præhøring?

Lovforslag.

Bekendtgørelser skal ikke i præhøring.

Hvor skal lovforslag sendes i høring?

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning til vores hovedpostkasse  

Hvornår skal lovforslag sendes i høring?

Lovforslag skal gerne sendes i præhøring hos sekretariatet senest 6 uger før den offentlige høring.

Der kan aftales en kortere frist, hvis lovforslaget er af hastende karakter.