Kontakt til sekretariatet

For generelle henvendelser kontakt venligst:

Chefkonsulent Kristoffer Nilaus Olsen
Kontor for analyse og policy

+45 4178 6034


For ressortspecifikke henvendelser kontakt venligst:

 

Ansvarlig Telefon Ministerium

Kristoffer Nilaus Olsen

+45 4178 6034              

Beskæftigelsesministeriet

Finansministeriet

Kulturministeriet

Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Skatteministeriet

Mette Eigaard Rasmussen

+45 2311 6860

Justitsministeriet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Transportministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udenrigsministeriet

Julius Lyk-Jensen

+45 2128 1523

Erhvervsministeriet

Forsvarsministeriet

Indenrigs- og Boligministeriet

Social- og Ældreministeriet

Christine Holmgreen Mejling

+45 4038 7493

Børne- og Undervisningsministeriet

Kirkeministeriet

Miljøministeriet

Sundhedsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet