Dataoverblik

Data bør så vidt muligt genbruges på tværs af myndigheder. Myndighederne bør derfor undersøge, om der er relevante data, som kan anvendes som led i sagsbehandlingen.

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning har udarbejdet et dataoverblik. Dataoverblikket er en oversigt over de største offentlige registre, som fagministerierne kan overveje at trække eksisterende data fra, som grundlag for administrationen af lovgivningen.